نام : Patric Chiha
تاریخ تولد : 1975-03-03
محل تولد : نامشخص
امتیاز طرفداران : 0.6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nPatric Chiha
 • Athens International Film Festival
 • Austrian Film Award, AT
 • Bergen International Film Festival
 • Berlin International Film Festival
 • Brussels International Film Festival
 • Entrevues Film Festival
 • IndieLisboa International Independent Film Festival
 • Milan International Lesbian and Gay Film Festival
 • Olhar de Cinema - Curitiba International Film Festival
 • Seville European Film Festival
 • Venice Film Festivalفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام