نام : Kris Rey
تاریخ تولد : 1980-11-11
محل تولد : نامشخص
امتیاز طرفداران : 2.666
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
  • nKris Rey
  • Chicago International Film Festival
  • Midwest Independent Film Festival
  • Sarasota Film Festival
  • Sundance Film Festival
  • SXSW Film Festivalفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام