نام : George Roy Hill
تاریخ تولد : 1921-12-20
محل تولد : New York City, New York, USA
امتیاز طرفداران : 1.312
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
  • nGeorge Roy Hill
  • Academy Awards, USA
  • Primetime Emmy Awards
  • BAFTA Awards
  • Cannes Film Festival
  • Directors Guild of America, USA
  • Hochi Film Awards
  • Hugo Awards
  • Kinema Junpo Awards
  • n n n n n nفیلم های بزودی

ValaMovie 2020

کانال تلگرام