نام : Federico Fellini
تاریخ تولد : 1920-01-20
محل تولد : Rimini, Emilia-Romagna, Italy
امتیاز طرفداران : 1.729
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nFederico Fellini
 • Academy Awards, USA
 • BAFTA Awards
 • Blue Ribbon Awards
 • Bodil Awards
 • Cahiers du Cinu00e9ma
 • Cannes Film Festival
 • Chicago International Film Festival
 • Cu00e9sar Awards, France
 • David di Donatello Awards
 • Directors Guild of America, USA
 • European Film Awards
 • Film Society of Lincoln Center
 • French Syndicate of Cinema Critics
 • German Film Awards
 • Golden Ciak Awards
 • Golden Globes, Italy
 • Golden Goblets, Italy
 • Italian National Syndicate of Film Journalists
 • Jussi Awards
 • Kansas City Film Critics Circle Awards
 • Kinema Junpo Awards
 • Laurel Awards
 • Moscow International Film Festival
 • New York Film Critics Circle Awards
 • Online Film & Television Association
 • Sant Jordi Awards
 • SESC Film Festival, Brazil
 • Venice Film Festival
 • n n n n n nفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام