نام : Caetano Gotardo
تاریخ تولد : 1981-07-07
محل تولد : Vila Velha, Espírito Santo, Brazil
امتیاز طرفداران : 0.6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nCaetano Gotardo
 • Balneu00e1rio Camboriu00fa International Film Festival
 • Berlin International Film Festival
 • Cineport - Portuguese Film Festival
 • Golden Rooster Awards
 • Gramado Film Festival
 • Hamburg Film Festival
 • IndieLisboa International Independent Film Festival
 • Miami Film Festival
 • Pingyao International Film Festival
 • Premios Fu00e9nix (Fenix Film Awards)
 • Pru00eamio Guarani
 • San Sebastiu00e1n International Film Festival
 • Su00e3o Paulo International Film Festival
 • Tiradentes Film Festival
 • Vitu00f3ria Cine Vu00eddeoفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام